Kereskedelmi és raktárforgalmi rendszerek

A legelterjedtebb Stocker márkanévvel forgalmazott programcsomagjaink felhasználói közé kis és nagykereskedelmi tevékenységet végző, egy vagy akár több raktárral, rendelkező vállalatokat, logisztikai központokat sorolhatjuk.

A felhasználók egyedi igényére összeállított kereskedelmi és raktárforgalmi programcsomagjainkban a hazai és külföldi termékbeszerzések és termékforgalmazások bizonylatolási és számlázási tevékenységei (export, import) mellett nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a felépített és alkalmazott raktártechnológiai rendszert a legkorszerűbb és naprakész informatikai háttér biztosítása mellett a legkorszerűbb hardvereszközök (WIFI adatgyűjtők , WIFI Acces pontok stb..) alkalmazásával tudjuk folyamatosan üzemeltetni.

A Stocker program rendszer az egyedileg kialakított fix és szabad tárolóhelyes programmoduljával megbízhatóan, gyorsan és rugalmasan szolgálja ki az adott logisztikai terület bevételezési, kiadási munkafolyamatait. A Stocker programban az egyedileg beállított tárolóhelyes készletkezelő és megjelenítő modulban a munkaállomások képernyőjén grafikusan megjeleníthető tárolóhelyes térképpel támogatjuk a be- és kitárolási munkafolyamatokat, illetve a raktáron belüli előforduló áttárolási tevékenységeket.
A térképen kialakított tárolóhelyek, polcok működési paramétereinek alapbeállítását (tárolóhely típusa - fix, szabad, tárolóhely be és kikapcsolása, tárolási folyamat típusa - kézi, automata) a programból lehet elvégezni. Ez alapján a raktár kiépített polcrendszerének működési mechanizmusa bővítés, változtatás esetén is gyorsan módosítható, beállítható.

A grafikus polcmegjelenítés, illetve a polchasználat a programban több szempont alapján állítható be. A termék lekérdező funkciói a raktár számára adnak azonnali információt, adott termékről, a tárolóhelyekről, valamint a szabad és lefoglalt tárolóhelyekről, tárolási állapotáról.
A betárolási és kitárolási folyamatok a tárolóhelyek kezelését automatikusan is képesek irányítani (lejárati idő, reszli, FIFO, LOTszám  figyelembevételével), de lehetőség van kézi be és kitárolások alkalmazására is. A tárolóhelyes logisztikai rendszerhez szervesen illeszkedik a Stocker rendszer ki és betárolási, valamint leltári folyamatokat támogató vonalkódos adatgyűjtők rendszerére készített programmodulja. Az adatgyűjtős programokat vezetékes (dokkolós rendszerű) és WIFI kapcsolattal rendelkező vonalkódos adatgyűjtőkre is elkészítettük. A felhasználó egyedi adatgyűjtős programcsomagjának teljes előkészítését, a szükséges hardvereszközök beszerzését (dokkolós, vagy WIFI rendszerű adatgyűjtő, vonalkódnyomtató, WIFI access pointok), valamint azok installálását és beüzemelését, üzemeltetését a felhasználói igények alapján teljesítjük. Minden új partnerünk számára az általuk használt raktár tárolóhelyeinek grafikai megjelenítésének elkészítése mellett - ha szükséges - megtervezzük a teljes termékállomány tárolóhelyes palettásítását, annak cikkállományi paraméterezését, elkészítjük a raktár vonalkódos utca/sor tábláit, a szükséges adattartalmú palettakísérő lapok nyomtatási listáit.

Az adatgyűjtőkkel történő be és kitárolások munkafolyamatai, valamint az esetleges évközi próbaleltárak és az év végi záróleltár munkafolyamatai a partner igényeinek megfelelően megtervezett és az általunk megadott adatgyűjtő típusokra elkészített adatrögzítő és adatforgalmi programjainkkal gyorsan és hatékonyan dolgozhatók fel.
Összegezve a leírtakat - cégünk, régi, már elavult raktártechnológiai rendszerek kiváltására, illetve új raktártechnológiai rendszerek kialakítására - a tervezéstől a beüzemelésig - komplett szolgáltatásként elvégzi a szükséges fejlesztési feladatokat és amennyiben szükséges, a felhasználói igényeknek megfelelő szoftvermódosítást, szoftverfejlesztést. Felhasználói megrendelés esetén átalánydíjas szolgáltatás keretében ellátja a kiépített raktártechnológiai rendszer folyamatos működését garantáló üzemeltetési és rendszerfelügyeleti feladatokat.

Adatgyűjtős áruforgalmi és leltári modul

Adatgyűjtős áruforgalom

A Stocker szabadtárolóhelyes rendszerének kiegészítő modulja az adott típusú dokkolós és WIFI rendszerű adatgyűjtők alatt működő készletkezelő és készletellenőrző programokat tartalmazza. A feldolgozó programokkal a raktárak készletforgalmi munkái gyorsabbá és hatékonyabbá tehetők.

Az adatgyűjtős feldolgozás programjai:

 • Árubetárolás és tárolóhelyre helyezés. A program kétféle betárolási módszert biztosít. a./ A beérkező szállítólevél berögzítése és tárolóhelyre történő elrakása után történik meg az adatgyűjtőre küldött (WIFI esetén azonosított) tárolóhelyes bevételi bizonylat alapján. b./ A betárolás közvetlenül az adatgyűjtőre történő rögzítéssel történik meg, és a betárolási bizonylat az adatgyűjtőről történő beolvasással (WIFI esetén a közvetlen berögzítéssel) jön létre. Az a./ módszer esetén a program a feldolgozást folyamatosan képes kontrollálni.
 • Árukitárolási folyamatok. Árukitárolás esetén a Stocker programban szereplő vevői megrendelés annak tárolóhelyesítése után felkerül az adatgyűjtőre (WIFI esetén lehívásra kerül) és az árukiszedés a berögzített tárolóhelyes bizonylat alapján történik meg. A bizonylatfeldolgozást az adatgyűjtő programja kontrollálja, vagyis csak a bizonylaton szereplő termék vehető ki a megadott tárolóhelyről.
 • Raktáron belüli árumozgatás. Szabad tárolóhelyes termékek esetében előfordulhat, hogy a tárolóhelyre rakott termékeket más tárolóhelyre kell helyezni. Pl:. reszli mennyiség áttárolása a könnyebben elérhető alsó tárolóhelyre, azonos, vagy gyorsabban mozgó termékek egymás mellé rakása, kis mennyiségű reszli termékek egy tárolóhelyre történő rakása, lejárt termékek, leselejtezett terméket időszakos tárolása. A raktár a Stocker program grafikai térképének segítségével elkészíti az áttárolási műveletet, amelyről a program előállítja a szükséges bizonylatokat. Az áttárolási bizonylatról az áttárolások feldolgozása az adatgyűjtőre történő kiküldéssel (WIFI esetén a bizonylat adatgyűjtőről történő megnyitással) végezhető el.
 • Konszignált áru ellenőrzése. A pontos árukiadás érdekében lehetőség van arra, hogy a konszignált árut a kiszállítás előtt ellenőrizzék. Ehhez a művelethez a vevői számla, vagy megrendelés bizonylatot kell az adatgyűjtőre küldeni (WIFI esetében az adatgyűjtőn megnyitni), majd a kiszállítandó árumennyiséget, többnyire a raklapkísérő lapok segítségével raklaponként feldolgozni. Az adatgyűjtős program ellenőrzi a termékszámot, illetve a kiadandó mennyiséget. Hibás termékszám, illetve hibás mennyiség esetén az ellenőrzés hibát jelez. A kiszállítás csak akkor hajtható végre, ha az ellenőrzés hibátlanul lefutott.


Adatgyűjtős leltár

A termékforgalmazással foglalkozó raktárak, áruházak, boltok számára minden évben legalább egyszer szükség van teljes körű készletegyeztetésre, leltárra. Ezt a raktárak, áruházak, boltok az éves könyvelési zárás miatt minden esetben általában tárgyév végén végezik el. Viszont adott raktár, áruház, bolt akár év közben is végezhet készlet ellenőrzést a teljes árukészletre, illetve adott termékcsoportokra. Stocker programcsomag leltári modulját úgy készítettük el, hogy adott raktárak leltározási folyamatát a lehető leggyorsabban és legpontosabban lehessen elvégezni. Minden termékforgalmazó adóalany legfontosabb érdeke az, hogy a folyamatosan váltózó készletállományáról év közben és év végén -nemcsak pontos mennyiségi, hanem valósághű értékadatokkal is rendelkezzen, akár átlagáras , akár FIFO áras rendszert használ.

A pontos és gyors leltározási és egyéb raktári tevékenységekhez ma már szinte kötelező az adatgyűjtővel történő készletfeldolgozás.

Ahhoz, hogy egy leltárat adatgyűjtővel lehessen támogatni, következőket kell kialakítani, létrehozni.

 • beérkezett termékek tárolásának adatállományi előkészítése

  • mennyiség szempont alapján: a mennyiségi egység definiálása és a termékek palettásításának meghatározása és rögzítése termék törzsállományában. érték szempont alapján: a tárolt termékek fizetésnemének és tárolási árrendszerének (FIFO áras, átlagáras és utolsó beszerzési áras) meghatározása
  • egyedi azonosítás alapján: gyári és helyi vonalkód, LOT szám, SARZS szám gyáriszám, munkaszám stb...
  • árumozgatás típusa alapján: (FIFO rendszerben, lejárati határidő, vagy betárolási sorrend alapján, egyedi szabály alapján
 • adott termék tárolási típusának meghatározása (szabad vagy fix tárolóhely használata)
 • tárolóhelyek pontos azonosítási rendszerének kialakítása ( vonalkódos utca, sor, emelet, oszlop feliratok, táblák elhelyezése)
 • gyári, illetve szükség esetén helyi vonalkód alkalmazása a tárolóhelyen elhelyezett egységes termékkísérő, raklapkísérő lapokon.
 • tárolóhely szabvány megtervezése és kialakítása (raklap, doboz, kosár, zsák, rekesz stb...)
 • adatgyűjtővel történő árubevételezés és árukiadás megtervezése és kialakítása.
 • adatgyűjtővel történő áruellenőrzés (a konszignált áru szállítás előtti ellenőrzése a szállítólevél alapján)
 • megfelelő színvonalú hardverháttér megtervezése és kialakítása (megfelelő számú munkaállomás, dokkolós vagy WIFI adatgyűjtő, WIFI access point, vonalkódnyomtató,)


Az adatgyűjtő kiválasztásánál ügyelni kell arra, hogy a megvásárolt berendezések az esetleges kedvezőtlen körülmények, mint a kevés fény, a nehezen olvasható vonalkód ne befolyásolják a pontos leolvasást. Wifi alkalmazás esetén ügyelni kell arra, hogy a raktár minden pontján megfelelő erősségű adatkapcsolat legyen az adatállomány és az adatolvasó között.

Adatgyűjtős leltározás folyamatai:

 • árukészlet előkészítése a leltárra. (nyitott bizonylatok lezárása, tárolóhelyre kihelyezett termékkísérő lapok, raklap-kísérőlapok ellenőrzése)
 • minimum kétszer történő adatgyűjtős készletbeolvasás tárolóhelyenként
 • a külön-külön felvett leltárak beolvasása és automatikus összehasonlítása a Stocker rendszerben
 • az eltérő adatok ellenőrzése és javítása
 • leltárbizonylatok elkészítése (hiány-többlet jegyzőkönyv)
 • leltáreredmény egyeztetése a könyveléssel
 • leltár zárása


Az évközi leltár esetében is szükséges a nyitott bizonylatok lezárása, az adatgyűjtővel történő beolvasás bizonylati kiértékelése a készlettel készletváltoztatás nélkül történik meg.

Alapvető szempont, hogy a terméktárolás és termékforgalmazás a raktározással (mennyiség) és a könyveléssel (érték) összhangban legyen, mindkét oldal elvárásainak megfeleljen.

Természetesen a raktár kialakításánál, azaz a tárolóhelyek definiálásának, sorszámozásának, a megfelelő tárolási körülmények biztosításának (tárolási szabályok betartása, a tárolóhelyen lévő termékek jól látható beazonosításának (szükség esetén raklapkísérő adatlap alkalmazása) is fontos szerepe lehet abban, hogy az általunk beállított készletkezelő programcsomagunk megfelelően működjön.

Adatforgalmi modul

Bolthálózatok esetében a Stocker programcsomag adatállománya központosítható, a szükséges törzsállományok a raktár és a boltok között integrálhatók. A bolthálózati kialakítás többnyire egy áruelosztó központi raktárra épül, ahová kétirányú adatforgalmi rendszer kiépítésével integrálódik a teljes törzsállomány.
Integrált törzsállományok:

 • cikkállomány (cikkszám intervallum alkalmazásával boltonként egyedi cikktörzs, ár és árkedvezmény is alkalmazható)
 • partnerállomány
 • bizonylati állomány (a boltok teljes bevételi és kiadási bizonylatainak integrálása a központi rendszerbe, amely egyben adatmentési funkciót is teljesít)
 • egyéb törzsállományok (program beállítások állományai, (bizonylatok, raktárak, nyomtatványok) és felhasználói kódállományok)


Egyéb állandó és időszaki állományok
 • eseti és állandó kedvezményrendszerek (különféle központilag definiált időszaki akciók)
 • kuponrendszerek
 • vásárlói online pontszámrendszerek (központi nyilvántartással)
 • Integrált törzsvásárlói kártyarendszer


A központi raktár és a külső boltok között – a feladatok ismeretében minden partnerünk számára az igényeinek megfelelő kétoldalú folyamatos, illetve időszakos adatforgalmi rendszert adaptálunk, illetve üzemeltetünk a bolthálózati, webáruházi rendszerének ismeretében.
Raktári  rendszerek számára szükséges hardvereszközök (beszerzés, installálás, üzemeltetés)

 • helyi hálózati szerver (linux, windows) – igényeknek megfelelő hardvertartalommal
 • hálózati menedzselhető switch (megfelelő számú porttal)

 • hálózati modem és router (internetes kapcsolat esetén)
 • tetszőleges számú számítógépes munkahely (win7, 8, 8,1 ,10)
 • nyomtatók (munkaállomás nyomtatók, hálózati nyomtató(k))
 • vonalkódolvasók (CCD-s, lézeres)
 • vonalkódos adatgyűjtő(k) (kiegészítő hardver), (dokkolós, WIFI)
 • hálózati WIFI erősítők, (Access pointok) (igény esetén)
 • vonalkódnyomtató (asztali, ipari) (kiegészítő hardver)
 • Szünetmentes tápegység(ek) (szerverekre és munkaállomásokra)

Raktári  rendszerek számára szükséges szoftvereszközök:

 • Szerver rendszer (Linux, Windows)
 • Operációs rendszerek ( windows alapú – win7, 8, 8.1, 10 )
 • Irodai szoftver (MSOFFICE 2xxx - javasolt) – levelezésre, dokumentumkészítésre
 • Vírusvédelmi program (cégünk a Sicontact Kft disztribútoraként az ESET programcsomagokat forgalmazza és felügyeli). (Javasolt, internetes munkaállomás kapcsolat esetén kötelező).
 • Vonalkódnyomtató program (szükség esetén).
 • PDF creator program (ingyenes).
 • PDF olvasó program (ingyenes).
 • Időzíthető Backup program helyi munkaállomásokról történő adatmentésre (ingyenes).
 • Távoli elérés szoftvere (ingyenes, ajánlott).

Stocker - Raktári programrendszereinket ajánljuk:

 • kis- és nagykereskedelmi forgalmat ellátó raktárak számára
 • bolthálózatok központi raktárai számára
 • termékgyártók és termékforgalmazók készárú és alapanyag raktárai számára

Termékgyártás és forgalmazás


A Stocker programcsomagunk alkalmas termékgyártó rendszerek teljes számlázási, raktár-bizonylati és készletforgalmi feladatainak ellátására is. Természetesen egy adott gyártási rendszer bonyolultsága és egyedi igényei miatt az általunk már elkészített termékgyártó programmoduljainkban kisebb nagyobb programfejlesztésre, esetleg külön programmodulok elkészítésére is szükség van. Termékgyártással foglalkozó cégek, vállalatok Stocker programcsomagjai jelenleg az alábbi már rendelkezésre álló programmoduljainkból állíthatók össze:
 • Stocker számlázó és készletnyilvántartó programcsomag
  • törzsállományok (cikk, partner, munkaszám)
  • megrendelésnyilvántartás (szállítói és vevői megrendelések)
  • munkaszám nyilvántartás rendelésnyilvántartás, gyártásnyilvántartás, alapanyag felhasználás, utókalkuláció, készárunyilvántartás)
  • bejövő és kimenő számlázási tevékenységek (export, import, online számlafeladás, számlafeladás könyvelés felé)
  • díjbekérők bizonylatolási rendszere
  • raktártechnológiai bizonylatok előállítása és nyilvántartása (alapanyag és készárú nyilvántartás, alapanyag kiírás a termelésbe, alapanyagfelhasználás)
  • tetszőleges számú áruraktár, területi raktár, bizományosi raktár, logikai raktár létrehozása és kezelése
  • készlet és értékelemzési riportok, tanulmányok biztosítása.
 • - tárolóhelyes készáruraktári modul (egyedi igényekkel bővíthető)
 • tárolóhelyes alapanyagraktári modul (egyedi igényekkel bővíthető)
 • Stocker norma rendszermodulja (készárú termékek, félkészárú termékek normásítása és önköltségi árának meghatározása
 • a legyártott késztermékek alapanyag felhasználásának pontos kivezetése a termelésből utókalkuláció alapján
 • készlet és értékelemzési riportok, tanulmányok biztosítása.
 • speciális, egyedi igények, funkciók kifejlesztése és futtatása.


Igény esetén a fentiekben leírt Stocker programcsomagok bemutatását megfelelően előkészített, adott felhasználási igényre, területre és termékcsoportra beállított Stocker programcsomag előkészítésével szentendrei bemutatótermünkben, vagy a partner által meghatározott helyszínen tudjuk prezentálni.

A szükséges programváltoztatások, egyedi programfejlesztések végrehajtásához a helyi ügyviteli rendszer átvilágítására  és a teljes programozási igény alapján elvégzett rendszerszervezésre a programtervezésre van szükség.

Cégünk ezenkívül vállal egyedi programozási feladatok rendszerszervezését, programtervezését és programozását is.