IT rendszerek felmérése, átvilágítása

Egy sikeres cég, vállalat, gazdasági egység eredményét nagymértékben befolyásolja az, hogy a gazdasági eredményeket, illetve a teljes ügyviteli folyamatokat milyen Informatikai háttér menedzseli. Manapság, már számítástechnikai alkalmazás nélkül nem létezik eredményes vállalat. Minden cég tevékenységeinek kiszolgálására valamilyen szinten különféle IT alkalmazásokat kénytelen használni, legyenek azok bonyolult integrált vállalatirányítási rendszerek, vagy pedig több különálló ügyviteli, gyártói, kereskedői programok halmaza. Új cég esetében szükség van egy hatékony és korszerű IT rendszer megtervezésére, kiépítésére és üzemeltetésére. Meglévő működő IT rendszerek esetében viszont azt, az adott cég akkori tevékenységének ismeretében tervezték meg, hozták létre. Meghatározták az akkori állapotnak megfelelő hardverállományt, kiválasztották a szükséges irányítási, nyilvántartási és ügyviteli szoftvereket. Azonban a számítástechnikai hardverek, az alkalmazott szoftverek idővel elavulhatnak, illetve a cég tevékenységének fejlődése, bővülése miatt szükség lehet az az alkalmazott IT rendszer felülvizsgálatára, korszerűsítésére és fejlesztésére.

Egy működő IT rendszer átvilágításának több célja lehet.

Rendszerfelügyeleti szolgáltatást csak úgy lehet lelkiismeretesen elvégezni, illetve nyugodt szívvel bevállalni, ha a szolgáltatást végző szakemberek tisztában vannak az adott partner gazdasági tevékenységét, ügyviteli munkáját kiszolgáló informatikai rendszer állapotával (hardverek, szoftverek tekintetében), a rendszer hatékonyságával (milyen folyamatokat milyen hatékonysággal támogat, illetve szolgál ki). Ismerik az IT rendszer hardveres felépítését, működését, és állapotát. Tudatában vannak a működő IT rendszer teljes hardvervédelmi (szünetmentes rendszerek, túlfeszültségvédelem, hűtési rendszerek ) és a teljes adatvédelmi rendszer (GDPR, mentési rendszerek, vtűzfalak, vírusvédelmi szoftverek ) működésével Ezt a meglévő IT rendszerek esetében csak minden területre kiterjedő részletes informatikai átvilágítással tudjuk felmérni és véleményezni.

Átvilágításunk másik célja az, hogy több a szempont alapján történő állapot felmérésekkel megtaláljuk a meglévő IT rendszer hiányosságait, majd pedig annak ismeretében megfelelő javaslatot tegyünk arra, hogy a feltárt hiányosságokat hogyan lehet a leghatékonyabban felszámolni.

Vizsgálati szintek:

 • IT rendszer szerverállományának felmérése (működés, hatékonyság, elavultság)
 • hálózati kiegészítő berendezések, eszközök (switch, router, access point, hálózati nyomtató),
 • hálózatkiépítések (LAN, WAN) állapotfelmérése (alkalmazott hálózat fizikai és logikai topológája)
 • alkalmazott munkaállomások gépeinek és perifériáinak hardverállapotának felmérése. (számítógép, notebook, nyomtató, scanner, egyéb perifériák)
 • szerver(ek) logikai szerver(ek) és a hozzájuk kapcsolt munkaállomások által használt operációs rendszerek felmérése (típus, verzió)
 • üzleti alkalmazási, irodai, ügyviteli és egyéb alkalmazott szoftverek felmérése. (típus, verzió)
 • adatbázisok kezelő szoftverek felmérése, vizsgálata (típus, verzió, hatékonyság)
 • az IT rendszerhez tartozó hardver-, szoftver- és adatvédelmi rendszerek felmérése
 • mentési és archiválási rendszerek felmérése
 • IT rendszerhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások és technológiák felmérése (Internet, E-mail, telefon, FAX, raktártechnológia stb…)
 • telephelyek, távoli munkahelyek kapcsolati rendszerének felmérése
 • az IT rendszer által kiszolgált tevékenységek hatékonyságának vizsgálata.(Kereskedelem, raktározás, számvitel, ügyvitel stb…)
 • IT rendszer kockázati tényezőinek feltárása. (adatvédelem, eszközvédelem, üzemeltetés biztonsága stb…)
 • Az felmérésünk összefoglaló jelentése tartalmazza:

  • A fentiekben megadott vizsgálati szempontok alapján részletesen kidolgozott hatástanulmányt
  • Feltárt hibák és hiányosságok jegyzékét (hardver, szoftver, elavultság, hatékonyság)
  • Fejlesztési javaslatokat (hardver, szoftver, elavultság, hatékonyság)


  IT rendszerek felmérését, hatástanulmányát és esetleges továbbfejlesztésével kapcsolatos javaslati terveket a következők szerint végezzük el:

  • új partner, illetve átalánydíjas szerződéssel nem rendelkező partnereink esetében ( külön megbízási szerződés keretében) óradíjas konstrukcióban
  • alap és bővített rendszerfelügyeleti rendszercsomaggal rendelkező partnereink esetében ingyenesen
  • egyedi rendszerfelügyeleti csomaggal rendelkező partnereink esetében óradíjas konstrukcióban